Info praktijken


Inleiding

In de gezondheidszorg wordt samenwerking steeds belangrijker. Zo ook in de fysiotherapie. De laatste jaren tekent zich een tendens af van steeds meer netwerken waarin fysiotherapeuten zich organiseren en gaan samenwerken. Ook vanuit andere disciplines komt er meer vraag naar samenwerking met fysiotherapeuten als het gaat om beweegzorg. In de eerste lijn vanuit huisartsen en wijkverpleging. In de tweede lijn vanuit de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Daarnaast zijn gemeentes via de WMO op zoek naar initiatieven om hun burgers te ondersteunen met als doel zo lang mogelijk gezond thuis te blijven wonen. Vanuit deze ontwikkeling is Beweegzorg NoordWest opgericht. Een coöperatie van, voor en door fysiotherapeuten. Daarbij aangetekend dat dit in de toekomst uitgebreid kan worden met andere paramedische zorgverleners in de regio NoordWest.

Uitgangspunten

Beweegzorg NoordWest is een coöperatie waarbij paramedische praktijken uit de regio NoordWest, die diensten verlenen in de beweegzorg, kunnen aansluiten mits zij voldoen aan de toelatingscriteria.

Beweegzorg NoordWest wil zowel voor haar leden als voor de stakeholders een aansprekende, daadkrachtige en deskundige partner vormen. Hierbij is het van belang dat er heldere en zichtbare samenwerkingsvormen ontstaan die enerzijds leiden tot meer kwaliteit met een optimale inzet van de beweegzorg en anderzijds leiden tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg.


Missie en visie van BNW

BNW is de coöperatie van fysiotherapiepraktijken in de regio NoordWest van Noord-Holland die de regionale belangen van de beroepsgroep behartigd, aanspreekpunt is en samenwerking zoekt met andere zorgverleners waar het gaat om het optimaliseren van de beweegzorg in deze regio. Samenwerkingspartners worden enerzijds gevormd door de aanwezige praktijken en anderzijds door zorginstellingen, georganiseerde zorgverleners, gemeentes en andere partijen waarvoor beweegzorg van belang is.

Onze missie luidt: Samen voor de beste beweegzorg in regio Noordwest

Visie: fysiotherapeuten streven naar het verlenen van de best mogelijke beweegzorg in de regio. Dat doel kan bereikt worden door samen te werken en een sterke positie in de regio in te nemen. Zo wordt de beroepsgroep bij ingrijpende veranderingen en belangrijke besluiten betrokken en is meepraten mogelijk bij o.a. huisartsenorganisaties en het Noordwest Ziekenhuis. Binnen de coöperatie behoudt uiteraard elke fysiotherapeut en elke praktijk de eigen identiteit; het bundelen van onze krachten moet ertoe leiden ons gemeenschappelijk doel te realiseren.

De activiteiten van Beweegzorg NW moet ertoe bijdragen dat:

  • Burger/mens zolang mogelijk fysiek zelfredzaam is in zijn/haar eigen omgeving

  • Kostenbeheersing in de gezondheidszorg door daar waar mogelijk zorg te verschuiven van de (duurdere) tweede lijn naar de (goedkopere) eerste lijn


Kernwaarden van BNW:

  • Gezamenlijkheid: de ambities en het realiseren van de doelstellingen van BNW kunnen alleen worden behaald in een gezamenlijke inspanning van BNW met collegae paramedici op het gebied van beweegzorg en samen met de stakeholders. BNW bundelt de krachten om met elkaar de beste beweegzorg in de regio mogelijk te maken.

  • Vertrouwen: het idee van concurrentie wordt verlaten en er wordt gewerkt aan onderling vertrouwen om tot optimale beweegzorg in de regio te komen. Dit zowel tussen BNW en de aangesloten praktijken als tussen BNW en de stakeholders.

  • Betrouwbaar: BNW wil zich bewijzen als een betrouwbare partner die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

  • Daadkracht: BNW is een organisatie van, voor en door fysiotherapeuten. Die staan bekend als ‘doeners’. Plannen en ideeën worden met daadkracht omgezet in concrete resultaten.


Meer uitbegreide informatie over BNW